Abistada spordiprojektide/ürituste arendamisel ja loomisel.

SPORDI POPULARISEERIMINE ON MEIE ÜHINE VASTUTUS

Fondi tegevuse tähtsaks aspektiks on igapäevane spordi populariseerimine. See pole mitte ainult viis, kuidas sirguva põlvkonna tervist säilitada, spordi kaudu saab anda lastele edasi olulisi väärtusi, kasvatada neis tugevat iseloomu ja võiduoskust.

Sport fan supporters at stadium bleachers
An audience of sports fans watching an NFL football game in a stadium

AKTUAALSUS

Erinevates üritustes osalemine on vahend, kuidas lapsed ja täiskasvanud ühe teema ümber kokku koondada, kuidas spordimeisterlikkust suurendada ja sportlastevahelisi sõprussidemeid tugevdada.

Spordiprojektide abil meelitame lapsi ja noorukeid spordi juurde, sponsoreid ja vabatahtlikke aga meie fondi probleemide, missiooni ja eesmärkide juurde.

Spordiürituste läbiviimine annab võimaluse toetada mingit kindlat klubi või spordisektsiooni, avalikustada olemasolevad probleemid ja saada kiiret abi.

KUIDAS AIDATA?

Ühised projektid koos spordiorganisatsioonidega annavad fondile võimaluse tuua võimalikult palju inimesi spordiga tegelevate laste ja profisportlaste probleemide juurde.

Soovite huvitava ürituse loomises kaasa aidata või osaleda, spordiprojekti organiseerimises? Fond Together to Goals on suurepärane võimalus oma soovid ellu viia!

Abi on võimalik osutada mitte ainult rahalise panusena, vaid ka vabatahtlikuna töötades. Igaüks saab olla osake suurest eesmärgist.

TOETAGE MEIE ABIPROJEKTE!

Miks just meie?

“On olemas tohutu hulk heategevusorganisatsioone. Miks me peame aitama just teid?”

Selleks on mitu põhjust: