HAKKAN PARTNERIKS!

SPORDI ARENDMINE ON TEIE KÄTES: HAKAKE FONDI TOGETHER TO GOALS KINDLAKS PARTNERIKS

Together to Goals on heategevuslik fond, mille globaalseks missiooniks on arendada sporti selle kõikides avaldumisvormides. Me tahame saada puudustkannatavatele noormeestele ja neidudele sotsiaalseks liftiks edukasse tulevikku, aidata andekatel lastel tulla toime profispordi raskustega, toetada spordiorganisatsioone ja -projekte.

NAGU ÖELDAKE: ÜKSIK MEES LAHINGUVÄLJAL POLE SÕDUR. JUST SEEPÄRAST VAJAME USALDUSVÄÄRSEID PERTNEREID! KOOS SAAME JAGU KÕIKIDEST TAKISTUSTEST!

KUIDAS SAAB FONDI AIDATA?

Me oleme avatud igat liiki koostööks, kuid mugavuse ja konstruktiivsuse nimel jagasime Together to Goals partnerid nelja kategooriasse

Finantsabi

Materiaalne abi meie missiooni elluviimiseks, projektide realiseerimiseks, ürituste korraldamiseks. Võite teha kas sihtannetuse või ülekande Together to Goals üldkontole. Kõik vahendid lähevad spordi arendamiseks ja laste abistamiseks!

Abi teenuste näol

Abi partneritelt, ettevõtetelt ja organisatsioonidelt, kes on valmis pakkuma fondi abistamiseks oma teenuseid. Siia kuuluvad spordipoodide, -sektsioonide, hotellide, fitnessiklubide jms eritingimused, -hinnad, kampaaniad, programmid jne.

Spordiabi

Heategevuslik abi spordiga seotud spetsialistidelt ja organisatsioonidelt. Te võite pakkuda eratreeninguid, turniire, laagreid, aidata käia ravil või läbivaatusel, organiseerida üritust, anda toitumissoovitusi, psühholoogilist abi jne.

Together to Goals

Heategevuslik panus kõikidelt, kes hoolivad spordist ja meie laste tulevikust. Osa võtta ja fondi aidata saavad kõik: vabatahtlikud, ettevõtted, investorid jne. Kõik jõud ja vahendid suunatakse fondi Together To Goals arendamisse ning missiooni ja projektide elluviimisse.

Tahate hakata partneriks?

Oleme avatud konstruktiivseks dialoogiks ja vastastikuseks koostööks!

ME TÄNAME!

Iga partner, sponsor, abiline ja vabatahtlik on osake fondist «Together To Goals». Meid ja noorsportlasi aidates saate aidata ka iseennast. Fondi jõududega on võimalik edendada teie ettevõtet ja isiklikku tootemarki, tõsta teie mainet. Heategevusse panustamine ei jää märkamata!

Vajadusel ja teie isiklikul soovil me osutame fondi teabeallikates tähelepanu sellele, et te fondi toetasite, räägime märkimisväärsest kaasabist kõikide kättesaadavate kanalite kaudu.

TEIE NIMI JÄÄB "TÄNUSAALI", JÄRELIKULT KA SPORDI AJALUKKU!

Sest just sponsorite ja partnerite toel ja osalusel me unistusi täide viimegi ning muudame sporti kättesaadavamaks!

Thank heroes concept

Oluline! Tahate jääda anonüümseks toetajaks? Me tagame täieliku konfidentsiaalsuse. Kogu informatsioon teie heategevuse kohta jääb kinniseks.

Me hoiame ja austame kõikide mälestust, kes on andnud oma panuse meie eesmärkide elluviimisesse ning on fondi toetanud!

TOGETHER TO GOALS – USALDUSVÄÄRNE PARTNER IGAÜHELE!

Me oleme noortele sportlastele tugi, suure spordi professionaalidele ustav sõber, spordiorganisatsioonidele toetaja, teile aga võimalus jätta oma jälg ajalukku!

Meie fond on avatud läbirääkimisteks ning oleme valmis vaatama läbi igasuguseid pakkumisi: abiprojekte, erikampaaniaid, koostööd jne. Globaalse missiooni teostumise pandiks on austus ja tähelepanu!